divendres, 21 d’octubre de 2016

Tercera edició del concurs de lectura mir@llibres: llegeix i guanya premis


Comença de nou l’aventura mir@llibres!!

Prepara’t per explorar mons fantàstics, petar-te de riure i viure experiències inoblidables. A les teves mans està convertir-te en un autèntic mir@llibres!!

Donada la bona acceptació de l'edició del curs passat, amb més de 60 nens i nenes participants, torna el mir@llibres a les Biblioteques de Montcada, un concurs que vol fomentar el gust per la lectura entre els infants i joves de 7 a 15 anys usuaris de les Biblioteques de Montcada i Reixac.

L’objectiu del concurs és premiar els bons lectors i donar a conèixer el fons infantil de les biblioteques. El funcionament del concurs és molt senzill. Els nens i joves participants sumen 10 punts al seu passaport lector per cada llibre llegit. Quan arriben als 60, es converteixen en mir@llibres i poden optar a guanyar diferents premis. Per demostrar que han llegit el llibre, han d’omplir el diari del lector, una fitxa que també serveix per recomanar lectures que els hi hagin agradat.

Els nens i nenes que vulguin participar es poden apuntar a partir del novembre a les biblioteques. Tenen fins el 13 de maig per llegir tots els llibres que vulguin d’un fons seleccionat especialment per a ells. El mes de maig es celebrarà la festa del mir@llibres, amb un sorteig de premis entre els participants i més sorpreses.

A continuació, publiquem les bases del concurs. Per a més informació, adreceu-vos a les biblioteques:

BASES DEL CONCURS  CURS 2016-17
Les Biblioteques Elisenda de Montcada i Can Sant Joan de Montcada
Reixac organitzen el concurs mir@llibres.

Definició i objectius del concurs:
Es tracta d’un concurs que pretén fomentar la lectura de manera lúdica entre els infants de 7 a 15 anys que utilitzen el servei de Biblioteques Municipals de Montcada i Reixac.
El concurs permet donar a conèixer el fons infantil de les biblioteques i premiar els bons lectors.
L’objectiu del concurs és convertir-se en un mir@llibres, llegint  tants llibres i aconseguint tants punts com sigui possible.

Requisits i participants:
Hi poden participar tots els nens i nenes usuaris de les Biblioteques Municipals de Montcada i Reixac  entre 7 i 15 anys. Només s’acceptarà una participació per persona.
És important tenir moltes ganes de passar-s’ho bé, fer amics i descobrir noves històries.

Inscripcions:
Els infants participants han d’inscriure’s per poder participar en el concurs. La inscripció s’ha de fer físicament al taulell d’infantil de la Biblioteca Elisenda i Can Sant Joan.
Les inscripcions al concurs es poden fer a partir del dilluns dia 9 de novembre.
En el moment de la inscripció, es dóna als participants el material del concurs amb explicacions.

Categories del concurs:
Gomet vermell: de 7 a 9 anys, llibres i contes d’imaginació (I**).
o    Per convertir-se en mir@llibres, caldrà acumular un mínim de 60 punts.

Gomet verd: de 10 a 13 anys, llibres i contes d’imaginació (I***).
o    Per convertir-se en mir@llibres, caldrà acumular un mínim de 60 punts.

Gomet groc : de 13 a 15 anys, llibres i novel·la juvenil.
o    Per convertir-se en mir@llibres, caldrà acumular un mínim de 60 punts. 

Mecànica del concurs: 
Lectura de llibres i funcionament dels passaports:
Els participants han d’agafar en préstec els llibres del concurs i llegir-los en el plaç normalitzat de les biblioteques. Els passaports contenen el llistat de llibres que els nens s’han de llegir i es quedaran al taulell d´infantil de les Biblioteques de Montcada i Reixac.
El control de lectura es fa un cop llegit el llibre mitjançant la fitxa diari del lector. És obligatori respondre unes preguntes fetes pels bibliotecaris per sumar punts. El personal bibliotecari posarà un segell al passaport per validar que s’ha llegit el llibre.
Els infants han de llegir un mínim de llibres per convertir-se en mir@llibres i participar en el sorteig final de premis. Un cop arribat a aquest mínim, poden continuar llegint i sumant punts.
Com més punts acumulin, més probabilitats hi haurà d’aconseguir un premi en el sorteig.
Aquells participants que aconsegueixin més punts tindran una  menció especial. 
El control del concurs es farà utilitzant el diari del lector i l’acumulació de punts.
Cada lectura suma 10 punts a la puntuació de cada participant.
Els participants poden consultar els seus punts en el taulell d’infantil de la Elisenda de Montcada i Can San Joan qualsevol tarda d’obertura de la biblioteca,

Finalització del concurs
El concurs finalitzarà en el moment que es tanqui la possibilitat de sumar punts.

Durada del concurs:
Durada: 6 mesos, de novembre 2016 a maig 2017.
Calendari del concurs:
o Inici del concurs i de les inscripcions: dilluns 07 de novembre del 2016.
o Data màxima per sumar punts: dissabte 13 de maig del 2017.
o Festa final de concurs: maig / juny de 2017.
  
Premis i premiats 
El lliurament de premis i diplomes es durà a terme a la festa final de mir@llibres el maig de 2017.
Només participant al concurs ja es guanya, perquè els nens i nenes hauran descobert noves històries i amics fantàstics.
Els guanyadors del concurs seran tots aquells nens i nenes que es converteixin en mir@llibres és a dir, que aconsegueixin sumar els punts mínims establerts segons la seva categoria. Això és:

o    Categoria vermella: haver acumulat un mínim de 60 punts.
o    Categoria verda: haver acumulat un mínim de 60 punts.
o    Categoria groga: haver acumulat un mínim de 60 punts.

Entre tots els participants que hagin aconseguit els punts mínims per convertir-se en mir@llibres es durà a terme un sorteig de diversos lots de llibres segons la categoria del concurs.
Els participants al sorteig només podran rebre un premi. En el cas que un participant obtingui un premi i a continuació torni a sortir una participació amb el seu nom, es donarà per invàlida la segona participació (no tindrà segon premi) i es procedirà a treure’n una altra.

Acceptació de les bases:
La participació en aquesta acció promocional implica, per si mateixa, l'acceptació d'aquestes bases i el criteri de la Biblioteca Elisenda de Montcada i Can Sant Joan pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs i de l'elecció dels guanyadors. L'incompliment d'aquestes per part del concursant comportarà l'exclusió.

Protecció de dades personals:
La participació en el concurs comporta l'acceptació de les condicions, com també l'autorització pel tractament de dades de caràcter personal que consisteix a gestionar l'elecció dels guanyadors i la publicació en la pàgina web del seu nom i la seva població.
Les dades personals recollides dels usuaris i els seus representants per al concurs s'incorporen en un fitxer de dades de caràcter personal. Les dades d'usuari s’utilitzaran únicament per la gestió del concurs i la realització d’estadístiques de lectura, en el termes i requisits establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Les dades de caràcter personal no seran comunicades a tercers per finalitats diferents a les relacionades al present article.
Es garanteix a tots els premiats i participants que s'han pres les mesures tècniques i organitzatives necessàries per aconseguir la seguretat i la integritat legalment previstes per a aquest tipus de fitxers. En cap cas, les dades se cediran a altres entitats ni es tractaran amb diferents finalitats que les que es comenten en aquestes bases.
Per exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició de les dades personals previstos a la Llei els usuaris poden comunicar-ho per les següents vies:

a) presencialment a la Biblioteca Elisenda de Montcada o Can Sant Joan  acreditant la seva identitat mitjançant presentació del carnet de la biblioteca i qualsevol dels documents oficials següents: DNI/NIE, passaport, carnet de conduir o permís de residència.

b) per correu electrònic a la Biblioteca Elisenda de Montcada i Can Sant Joan amb indicació de les següents dades: nom i cognoms, número del carnet d'usuari de la biblioteca i número de DNI/passaport.
El concursant també autoritza l’equip del concurs mir@llibres que es posi en contacte amb els participants o guanyadors per telèfon o per correu electrònic per a qüestions relacionades amb la seva participació segons el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada