dijous, 30 d’octubre de 2014

Es posa en marxa el concurs de lectura mir@llibres


El mir@llibres és un concurs que vol fomentar el gust per la lectura entre els infants de 7 a 13 anys usuaris de les Biblioteques de Montcada i Reixac. L’objectiu del concurs és premiar els bons lectors i donar a conèixer el fons infantil de les biblioteques. El funcionament del concurs és molt senzill. Els nens participants sumen 10 punts al seu passaport lector per cada llibre llegit. Quan arriben als 50, es converteixen en mir@llibres i poden optar a guanyar diferents premis. Per demostrar que han llegit el llibre, han d’omplir el diari del lector, una fitxa que també serveix per recomanar lectures que els hi hagin agradat.

Els nens i nenes que vulguin participar es poden apuntar a partir del novembre a les biblioteques. Tenen fins el 16 de maig per llegir tots els llibres que vulguin d’un fons seleccionat especialment per a ells. El mes de juny es celebrarà la festa del mir@llibres, amb un sorteig de premis entre els participants i més sorpreses.

A continuació publiquem el full d'instruccions i les bases del concurs. Per més informació, apropeu-vos a les biblioteques.


mir@llibres
BASES DEL CONCURS
Les Biblioteques Elisenda de Montcada i Can Sant Joan de Montcada i Reixac organitzen el concurs mir@llibres.
  
Definició i objectius del concurs:
· Es tracta d’un concurs que pretén fomentar la lectura de manera lúdica entre els infants de 7 a 13 anys que utilitzen el servei de Biblioteques Municipals de Montcada i Reixac.
· El concurs permet donar a conèixer el fons infantil de les biblioteques i premiar els bons lectors.
· L'objectiu del concurs és convertir-se en un mir@llibres, llegint  tants llibres i aconseguint tants punts com sigui possible.

Requisits i participants:
· Hi poden participar tots els nens i nenes usuaris de les Biblioteques Municipals de Montcada i Reixac  entre 7 i 13 anys. Només s’acceptarà una participació per persona.
· És important tenir moltes ganes de passar-s’ho bé, fer amics i descobrir noves històries.

Inscripcions:
· Els infants participants han d’inscriure’s per poder participar en el concurs. La inscripció s’ha de fer físicament al taulell d’infantil de la Biblioteca Elisenda i Can Sant Joan
· Les inscripcions al concurs es poden fer a partir del 10 de novembre  2014
· En el moment de la inscripció, es dóna als participants el material del concurs amb explicacions

Categories del concurs:
· Gomet vermell: de 7 a 9 anys, llibres i contes d’imaginació (I**).
o Per convertir-se en mir@llibres, caldrà acumular un mínim de 50 punts.

· Gomet verd: de 10 a 13 anys, llibres i contes d’imaginació (I***).
o Per convertir-se en mir@llibres, caldrà acumular un mínim de 50 punts.

Mecànica del concurs:
Lectura de llibres i funcionament dels passaports
· Els participants han d’agafar en préstec els llibres dels concurs i llegir-los en el plaç normalitzat de les biblioteques. Els passaportscontenen el llistat de llibres que els nens s’han de llegir i es quedaran al taulell d´infantil de les Biblioteques de Montcada i Reixac
· El control de lectura es fa un cop llegit el llibre mitjançant la fitxa diari del lector. És obligatori
respondre unes preguntes fetes pels bibliotecaris per sumar punts. El personal bibliotecari posarà un segell al passaport per validar que s’ha llegit el llibre.
· Si abans del concurs els participants ja han llegit algun dels llibres inclosos en els passaports,
poden omplir igualment el diari del lector dels llibres llegits per poder sumar punts.
· Els infants han de llegir un mínim de llibres per convertir-se en mir@llibres i participar en el sorteig final de premis. Un cop arribat a aquest mínim, poden continuar llegint i sumant punts.
· Com més punts acumulin, més probabilitats hi haurà d’aconseguir un premi en el sorteig.
· Aquells participants que aconsegueixin més punts (més de 100) tindran un premi i menció especial.

  Acumulació de punts
· El control del concurs es farà utilitzant el diari del lector i l’acumulació de punts.
· Cada lectura suma 10 punts a la puntuació de cada participant.
· Els participants poden consultar els seus punts en el taulell d’infantil de la Elisenda de Montcada i Can San Joan qualsevol tarda d’obertura de la biblioteca,

Control de les lectures
· És obligatori presentar el diari del lector per cada llibre llegit per poder sumar punts i segellar el passaport.
Finalització del concurs
· El concurs finalitzarà en el moment que es tanqui la possibilitat de sumar punts.

Durada del concurs:
· Durada: 6 mesos, de novembre 2014 a maig 2015
· Calendari del concurs:
o Inici del concurs i de les inscripcions: dilluns 10 de novembre de 2014.
o Data màxima per sumar punts: dissabte 16 de maig.
o Entrega dels passaports per determinar els guanyadors: data màxima, dissabte 16 de maig
o Festa final de concurs: juny de 2015

Premis i premiats:
· El lliurament de premis i diplomes es durà a terme a la festa final de mir@llibres el  juny
de 2015.
· Només participant al concurs ja es guanya, perquè els nens i nenes hauran descobert noves
històries i amics fantàstics.
· Els guanyadors del concurs seran tots aquells nens i nenes que es converteixin en mir@llibres és a dir, que aconsegueixin sumar els punts mínims establerts segons la seva categoria. Això és:
o Categoria vermella: haver acumulat un mínim de 50 punts.
o Categoria verda: haver acumulat un mínim de 50 punts.

· Entre tots els participants que hagin aconseguit els punts mínims per convertir-se en mir@llibres es durà a terme un sorteig de diversos lots de llibres segons la categoria del concurs.
· Les participacions pel sorteig dependran del nombre de punts aconseguits. o Gomet vermell, cada 50 punts s’aconseguirà una participació al sorteig. Per exemple, 100 punts, 2 participacions.
.
· Les participacions augmenten les probabilitats de rebre un premi en el sorteig però no permetran obtenir-ne més d’un.
· Els participants al sorteig només podran rebre un premi. En el cas que un participant obtingui un premi i a continuació torni a sortir una participació amb el seu nom, es donarà per invàlida la segona participació (no tindrà segon premi) i es procedirà a treure’n una altra.
· Els guanyadors especials del concurs mir@llibres seran els nens i nenes que hagin acumulatmés punts al llarg de tota la durada del joc. Es donarà una menció i un detall especial als tres nens que hagin aconseguit acumular més punts de cada categoria.
· En cas d’empat entre diversos usuaris, la Biblioteca  informarà en els espais de difusió corresponents quin serà el procediment que s’establirà per desfer l’empat.
· Un responsable de la biblioteca es posarà en contacte amb el guanyador un cop acabada l'acció, a través del correu electrònic o del telèfon que consti a la inscripció del participant. El nom, primer cognom i població del guanyador es diran públicament a la festa final de El mir@llibres i el nom i població també es publicaran al web de la biblioteca i en altres espais de difusió de la xarxa.

Acceptació de les bases:
La participació en aquesta acció promocional implica, per si mateixa, l'acceptació d'aquestes bases i el criteri de la Biblioteca Elisenda de Montcada i Can Sant Joan pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs i de l'elecció dels guanyadors. L'incompliment d'aquestes per part del concursant comportarà l'exclusió.Protecció de dades personals:
La participació en el concurs comporta l'acceptació de les condicions, com també l'autorització pel tractament de dades de caràcter personal que consisteix a gestionar l'elecció dels guanyadors i la publicació en la pàgina web del seu nom i la seva població.
Les dades personals recollides dels usuaris i els seus representants per al concurs s'incorporen en un fitxer de dades de caràcter personal. Les dades d'usuari s’utilitzaran únicament per la gestió del concurs i la realització d’estadístiques de lectura, en el termes i requisits establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Les dades de caràcter personal no seran comunicades a tercers per finalitats diferents a les relacionades al present article.
Es garanteix a tots els premiats i participants que s'han pres les mesures tècniques i organitzatives necessàries per aconseguir la seguretat i la integritat legalment previstes per a aquest tipus de fitxers. En cap cas, les dades se cediran a altres entitats ni es tractaran amb diferents finalitats que les que es comenten en aquestes bases.
Per exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició de les dades personals previstos a la Llei els usuaris poden comunicar-ho per les següents vies:
a) presencialment a la Biblioteca Elisenda de Montcada o Can Sant Joan  acreditant la seva identitat mitjançant presentació del carnet de la biblioteca i qualsevol dels documents oficials següents: DNI/NIE, passaport, carnet de conduir o permís de residència.
b) per correu electrònic a la Biblioteca Elisenda de Montcada i Can Sant Joan amb indicació de les següents dades:
nom i cognoms, número del carnet d'usuari de la biblioteca i número de DNI/passaport.
El concursant també autoritza l’equip del concurs mir@llibres que es posi en contacte amb els participants o guanyadors per telèfon o per correu electrònic per a qüestions relacionades amb la seva participació segons el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol. Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada